Poštovní autobusy 1908 - 1914
Dějiny státní autobusové dopravy I.

Dějiny státní autobusové dopravy Poštovní autobusy
1908 – 1914
Poštovní autobusy
1919 – 1932
Jak koupit knihy
kontakt
Prodejci knih Knihy za fotky Partneři

.

Ukázky z knihy:

všechny ukázky ve formátu pdf

 

                           

                          

Po kliknutí na náhled zobrazíte ukázku v plném rozlišení.
 

Petr Hoffman

Poštovní autobusy 1908 - 1914

(Dějiny státní autobusové dopravy I.)

Vázaná kniha, laminovaná obálka, formát 230 x 297 mm, 256 stran, 170 fotografií, 150 reprodukcí dobových písemností, výkresů, jízdních řádů a ostatních tiskovin.

1. vydání, ISBN 978-80-86765-17-4.


Kniha Poštovní autobusy 1908 - 1914 tvoří první díl rozsáhlých Dějin státní autobusové dopravy. Vydalo ji Vydavatelství dopravní literatury, Ing. Luděk Čada, Litoměřice (www.vydol.cz). Roky v názvu knihy vymezují období, kdy byla c. k. státní autobusová doprava v českých zemích provozována.

Publikace s bohatým obrazovým (převážně fotografickým) doprovodem, vycházející ve spolupráci s pražským Poštovním muzeem České pošty, přináší na 256 stranách velkého formátu podrobné a dosud nepublikované údaje o skromných počátcích, nadějném rozvoji a nečekaném konci všech systémů státní poštovní (linkové) autobusové dopravy na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska před 1. světovou válkou, kdy tyto země byly součástí rakousko-uherské monarchie. Kniha vznikla na základě dlouholetého studia archivních materiálů a její autor Petr Hoffman si klade za cíl atraktivní formou přiblížit nejstarší dějiny naší autobusové dopravy a napravit některé dosud publikované omyly a tradované mýty.

Úvod knihy se věnuje počátkům autobusové dopravy v Evropě a v Rakousku-Uhersku. Jednotlivé kapitoly obsahují kompletní přehled všech státních autobusových linek na našem území před první světovou válkou i s daty jejich otevření, přehled autobusového parku státní poštovní autobusové dopravy a parametry jednotlivých typů používaných autobusů. Přinášejí i podrobné údaje o řízení, organizaci, personálu a materiálním zabezpečení provozu, ale také o jízdních řádech a tarifech státní autobusové dopravy. Obsáhlá kapitola se zabývá nestátní (městskou a soukromou) autobusovou dopravou od jejích počátků na našem území až do roku 1914.

Samostatné kapitoly jsou věnovány zániku autobusové dopravy po vyhlášení mobilizace a vypuknutí 1. světové války z důvodu zrekvírování vozidel pro potřeby vojska a také poznávacím značkám autobusů v Rakousku-Uhersku. Unikátní publikace je kromě množství snímků autobusů doplněna řadou reprodukcí dobového tisku, reklam, jízdních řádů, jízdenek, služební a firemní korespondence mezi poštovní správou, výrobci a samosprávou, stížností na autobusovou dopravu, protokolů z nehod poštovních autobusů a ukázkami z hlášení o dosažených výkonech, spotřebě paliva, tržbách a nákladech některých linek. Informace o možnostech, jak zakoupit tuto publikaci, jsou uvedeny zde. 


www.autobusyhoffman.cz